ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Μονάδα Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ΡΕΑ

Κλινική Υπογονιμότητα

Ιατρική Εξέταση

 • Κλινική Ιατρική Διερεύνηση Ζευγαριού
 • Προσδιορισμός Εργαστηριακής Μελέτης
 • Πρωτόκολλα - Σχήματα Πρόκλησης Ανάπτυξης Ωοθυλακίων
 • Ανδρολογική Εξέταση, Διερεύνηση, Θεραπεία και Παρακολούθηση Ανδρών με Προβλήματα Σπέρματος
 • Σπερματεγχύσεις
 • Χειρουργική Λήψη Σπέρματος από την Επιδιδυμίδα ή τον Όρχι (MESA-TESE)
 • Ωοληψίες - Εμβρυομεταφορές

 

Έλεγχος και Θεραπεία Ενδοκρινικών Προβλημάτων σε Ζευγάρια με Πρόβλημα Υπογονιμότητας

 • Διαταραχές Ωοθυλακιορρηξίας, Κλινική και Εργαστηριακή Διερεύνηση, Ρύθμιση
 • Πολυκυστικές Ωοθήκες, Κλινική και Εργαστηριακή Διερεύνηση για Θεραπεία και Ρύθμιση Κύκλου ή Πρόκληση Ωοθυλακιορρηξίας

 

Υπέρηχοι

 • Ενδοκολπικό Υπερηχογράφημα Απλό ή Τετραδιάστατο 4D
 • Σειρά Κολπικών Υπερηχογραφημάτων για Παρακολούθηση Ωορρηξίας
 • Ενδοκολπικό Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Doppler Ωοθηκών - Μήτρας - Ενδομητρίου
 • Ενδοκολπικό Έγχρωμο Doppler για τη Διερεύνηση της Υποδεκτικότητας του Ενδομητρίου σε Περιπτώσεις Υπογονιμότητας
 • Παρακεντήσεις Κύστεων με Διακολπική Υπερηχογραφική Προσπέλαση
 • Υπερηχογραφικός Έλεγχος Όρχεων, Προστάτου, Σπερματοδόχων Κύστεων και Doppler Οσχέου σε Υπογόνιμους Άνδρες  
 • Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία
 • Διερεύνηση Ενδοκρινολογικών Προβλημάτων του Ζευγαριού, Θεραπευτική Αντιμετώπιση και Ρύθμιση πριν την Προσπάθεια

 

Ανοσολογία της Αναπαραγωγής

Κλινική και Εργαστηριακή Ανοσολογική Διερεύνηση Παραγόντων Υπογονιμότητας και Διερεύνηση Ανοσολογικών Αιτιών Επαναλαμβανομένων Αποτυχιών στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση. Εκτίμηση και Θεραπευτική Αντιμετώπιση των Ανοσολογικών Προβλημάτων

Υστεροσκοπήσεις/Λαπαροσκοπήσεις

Διαγνωστικές και Επεμβατικές Λαπαροσκοπήσεις και Υστεροσκοπήσεις για τη διερεύνηση Προβλημάτων Υπογονιμότητας στα Κεντρικά Χειρουργεία της ΡΕΑ από το  θεράποντα ιατρό  

Εργαστήριο

Ανδρολογικό

 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Μικροβιολογικός και Βιοχημικός Έλεγχος
 • Έλεγχος Αντισπερματικών Αντισωμάτων
 • Έλεγχος Κατακερματισμού DNA Σπέρματος (Dna Fragmenntation Test)
 • FISH
 • Ενδομητρική Σπερματέγχυση IUI
 • Βιοψία Όρχεως σε Περιπτώσεις Αζωοσπερμίας
 • Κρυοσυντήρηση Σπέρματος και Ορχικού Ιστού

 

Εμβρυολογικό

 • Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση
 • Μικρογονιμοποίηση ICSI
 • Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη LASER ASSISTED HATCHING
 • Ωρίμανση Ωαρίων στο Εργαστήριο (In Vitro Maturation)
 • Καλλιέργεια στο Στάδιο της Βλαστοκύστης
 • Προεμφυτευτικός Έλεγχος PGD και PGS
 • Μικρογονιμοποίηση μετά από Επιλογή Σπερματοζωαρίων με Μορφολογικά Κριτήρια σε Μεγάλη Μεγέθυνση IMSI
 • Κρυοσυντήρηση εμβρύων με τη Μέθοδο της Υαλοποίησης
 • Κρυοσυντήρηση ωαρίων με τη Μέθοδο της Υαλοποίησης

 

EMBRYO TIME-LAPSE.

Βίντεο-Φωτογραφική Παρακολούθηση των Εμβρύων κατά την Επώασή τους εντός των Κλιβάνων, που επιτρέπει την πιο Αξιόπιστη Αξιολόγηση και Επιλογή των Καλύτερων Εμβρύων για Εμβρυομεταφορά.