ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΡΕΑ ΜΕ INTERAMERICAN

Η Κλινική ΡΕΑ, προχώρησε σε μια νέα, δυναμική και στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την INTERAMERICAN ασφαλιστική, το όνομά της οποίας είναι ταυτόσημο με την ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας.
 
Η συνεργασία έχει στόχο να καλύψει με το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες των νοσηλευόμενων ασθενών. Συγκεκριμένα, η Κλινική ΡΕΑ δεσμεύεται  να προσφέρει στους ασφαλισμένους της ΙNTERAMERICAN υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές και ιατρικές υπηρεσίες, σε προνομιακές τιμές. Οι προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες αφορούν τους τομείς της Γυναικολογικής, Γενικής Χειρουργικής, ΩΡΛ, καθώς και Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής.
 
Η πλέον σύγχρονη Κλινική της Ελλάδας, η Κλινική ΡΕΑ, απαρτίζεται από καταξιωμένους ιατρούς 23 διαφορετικών ειδικοτήτων που διαθέτουν πολυετή εμπειρία, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Επιπλέον, διαθέτει σύγχρονα ψηφιοποιημένα χειρουργεία και ιατρικοτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία της ΡΕΑ με την INTERAMERICAN, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Λογιστήριο Ασθενών στο τηλέφωνο: 210 9495213-214, Δευτέρα - Παρασκευή, Ώρες: 08.00 - 16.00.