ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τράπεζα Στερεοτακτικής Βιοψίας Μαστού (Mammotome)

Τράπεζα Στερεοτακτικής Βιοψίας Μαστού (Mammotome)

Η Τράπεζα Στερεοτακτικής Βιοψίας με ενσωματωμένο σύστημα καθοδήγησης, βοηθάει τον ιατρό να κάνει μια[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κεντρικά Εργαστήρια

Κεντρικά Εργαστήρια

Τα Κεντρικά Εργαστήρια της Κλινικής ΡΕΑ καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών ασθενών [...][...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κέντρο λήψης δειγμάτων μυελού

Κέντρο λήψης δειγμάτων μυελού

Η Κλινική ΡΕΑ, θέλοντας να ενισχύσει τις προσπάθειες  του Συλλόγου «ΌΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», για την εξεύρεση[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παθολογοανατομικό

Παθολογοανατομικό

Στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής διενεργούνται ιστολογικές[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κυτταρολογικό

Κυτταρολογικό

Η Κλινική ΡΕΑ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο κυτταρολογικό εργαστήριο, το οποίο αναλαμβάνει τη λήψη, την[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ