ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ

Υπερηχογράφημα Μαστών - Κλινική ΡΕΑ

Η Κλινική ΡΕΑ διαθέτει εξειδικευμένο υπερηχογράφο μαστού με δυνατότητα ελαστογραφίας, που παράλληλα αξιοποιεί την τελευταίου τύπου μέθοδο Shear Wave Elastography, με την οποία ο υπερηχογράφος αποκτά νέα δυνατότητα αξιολόγησης και αξιόπιστης μέτρησης της σκληρότητας και ελαστικότητας των ιστών. Η μέθοδος της ελαστογραφίας βοηθά να βρεθεί ένας κακοήθης όγκος πρόωρα, αποφεύγοντας άσκοπες βιοψίες.