ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ψηφιακή Μαστογραφία - Κλινική ΡΕΑ

H Ψηφιακή Μαστογραφία είναι μια νεότερη μέθοδος ακτινογραφίας του μαστού, με λιγότερη ακτινοβολία και μεγαλύτερη ευκρίνεια, σε σχέση με τις αναλογικές μαστογραφίες. Στην Κλινική ΡΕΑ, υπάρχουν δύο Ψηφιακοί Μαστογράφοι μεγάλης ευκρίνειας, ο ένας εκ των οποίων έχει τη δυνατότητα Τομοσύνθεσης, η οποία βοηθά στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου και στην καλύτερη ανάλυση των ψευδώς θετικών ευρημάτων.