Ογκολογικό Συμβούλιο – Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας

Το Ογκολογικό Συμβούλιο παρέχει συμβουλευτική τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά σε όλους τους συνεργάτες ιατρούς που το επιθυμούν και συνεδριάζει μία φορά κάθε 2 εβδομάδες ημέρα Τρίτη. 

 Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9495995
newmenu


ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr