ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Στο Τμήμα Εργομετρίας – Ανθρώπινης Απόδοσης & Μεταβολισμού της ΡΕΑ πραγματοποιείται κλινική χρήση δοκιμασιών εργαστηρίου εργομετρίας. Στόχος του τμήματος είναι η ρύθμιση του μεταβολισμού, η διαχείριση του σωματικού λίπους και βάρους, η βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας του ατόμου και η αύξηση της απόδοσης

 Ο ειδικός εργοφυσιολόγος-εργοθεραπευτής βοηθά τον εξεταζόμενο να καθορίσει τους στόχους του και διαμορφώνουν μαζί το κατάλληλο πρόγραμμα για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης  και κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής του.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται οι κάτωθι μετρήσεις – αξιολογήσεις:

  • Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού σε κατάσταση ηρεμίας (BMR) με ανοιχτό κύκλωμα εργοσπιρομετρίας.
  • Θερμιδομετρία κατά τη διάρκεια της άσκησης σε δαπεδοεργόμετρο με τη χρήση εργοσπιρόμετρου.
  • Μέτρηση μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2max), αξιολόγηση φυσικής κατάστασης, καθορισμός έντασης, διάρκειας και μεθόδου του προγράμματος άσκησης.
  • Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (ΚΑΔΚ), εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας και διαταραχής. Ανιχνεύει βασικούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς όπως η συμμετοχή του αναπνευστικού ή καρδιαγγειακού συστήματος. Ποσοτικοποιεί τους παράγοντες που περιορίζουν την άσκηση και εκτιμά την εξέλιξη της νόσου και την εξέλιξη της θεραπείας.
  • Λιπομέτρηση – δείκτης σωματικής μάζας (BMI) με τη χρήση δερματοπτυχόμετρου
  • Εργομετρικός έλεγχος που περιλαμβάνει: VO2max, αναερόβιο αναπνευστικό κατώφλι, αναερόβια ικανότητα, μέγιστη συγκέντρωση γαλακτικού στο αίμα, λιπομέτρηση, ευλυγισία, εκρηκτική δύναμη κάτω άκρων, καθορισμό προπονητικών επιβαρύνσεων και πρόγραμμα προπόνησης για την μεγιστοποίηση της απόδοσης
  • Παρέχονται συνεδρίες αποκατάστασης ή ενεργοποίησης για την βελτίωση της απόδοσης

 

Μέτρηση Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού

Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μεταβολικό ρυθμό, και αυτό καθορίζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Με τη μέτρηση του Βασικού Μεταβολισμού, ο δοκιμαζόμενος μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια τις ανάγκες του σε ενέργεια και άρα να ελέγξει αποτελεσματικότερα το βάρος του. Η απαιτούμενη ενεργειακή πρόσληψη μέσω της διατροφής και η καθορισμένη δαπάνη ενέργειας από δραστηριότητες και άσκηση μπορούν να επιτύχουν ιδανικό βάρος για πολλά χρόνια. Η καλύτερη ευρέως διαθέσιμη μέθοδος μέτρησης του Βασικού Μεταβολισμού είναι η έμμεση θερμιδομετρία, όπου με ειδικά μηχανήματα ανάλυσης αναπνευστικών αερίων, γίνεται μέτρηση των καύσεων του σώματος σε κατάσταση ηρεμίας, δίνοντας ακριβές αποτέλεσμα για τις ενεργειακές ανάγκες του ατόμου. Η μέτρηση  επιτυγχάνεται με την καταγραφή της αναπνοής και πιο συγκεκριμένα της ποσότητας οξυγόνου που εισπνέεται και της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που αποβάλλεται κατά την εκπνοή, αποτέλεσμα των μεταβολικών καύσεων που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό.

  

Θερμιδομετρία κατά την διάρκεια της άσκησης

 Η Θερμιδομετρία κατά την διάρκεια της άσκησης μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για τις πηγές παραγωγής ενέργειας του οργανισμού, την ένταση και το χρόνο της άσκησης σε σχέση με την επίτευξη του στόχου πχ. απώλεια βάρους, βελτίωση αντοχής, αύξηση μυϊκού ιστού, αύξηση ρυθμού μεταβολισμού κλπ.

Για όσους επιθυμούν να μειώσουν το λίπος τους θα γνωρίζουν με ακρίβεια την καρδιακή συχνότητα (BPM) και ταχύτητα (Km/h) με την οποία πρέπει να περπατούν ή να τρέχουν που ο οργανισμός τους καταναλώνει την μέγιστη ενέργεια σε γραμμάρια από τον λιπώδη ιστό.

 

Συνήθη Μεταβολικά Νοσήματα

Τα Μεταβολικά Νοσήματα αφορούν διαταραχές των διαδικασιών του μεταβολισμού, δηλαδή του συνόλου των βιοχημικών αντιδράσεων που πραγματοποιείται στα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού.

Διαταραχές στο μεταβολισμό των αμινοξέων, των λιπαρών οξέων και των υδατανθράκων κατά τη πρόσληψη, παραγωγή, διατήρηση ή διάσπαση των θρεπτικών συστατικών, είναι η αιτία εμφάνισης των Μεταβολικών Νοσημάτων.

Ο Σακχαρώδης διαβήτης, η Παχυσαρκία, η Δυσλιπιδαιμία, το Μεταβολικό Σύνδρομο συγκαταλέγονται στα γνωστότερα Μεταβολικά Νοσήματα. Η μέτρηση του μεταβολισμού σε συνεργασία με τον ιατρό της απαιτούμενης ειδικότητας θα βοηθήσει στην εκτίμηση των μεταβολικών δυσλειτουργιών που τα προκαλούν

 

Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης

Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης είναι καθοριστική για την επίδοση ενός αθλητή ή ενός αθλούμενου, ή ενός ασθενούς και µία από τις βασικότερες εργομετρικές δοκιμασίες. Η μέτρηση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VΟ2max) αναφέρεται στην ικανότητα του οργανισμού να εκμεταλλεύεται το οξυγόνο για την παραγωγή ενέργειας. Η VΟ2max αντικατοπτρίζει τη μέγιστη λειτουργική προσαρμοστικότητα του αναπνευστικού, καρδιαγγειακού και μυϊκού συστήματος. Υψηλές τιμές της VΟ2max σχετίζονται µε την καλή φυσική κατάσταση αλλά και την καλή γενική υγεία. Η VΟ2max επηρεάζεται από την ηλικία, το φύλο, την προπονητική κατάσταση και το ποσοστό μυϊκής μάζας του δοκιμαζόμενου, την υπάρχουσα ασθένεια ή ακόμα και τη φαρμακευτική αγωγή που τυχόν ακολουθεί.  Η πλέον ακριβής μέθοδος για την αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας είναι η εργοσπιροµέτρηση, η οποία έγκειται στη συλλογή και ανάλυση του εμπνεόμενου αέρα. Ο εξεταζόμενος υπόκειται σε  δοκιμασία κόπωσης σε δαπεδοεργόμετρο κατά κανόνα αυξανόμενης έντασης έως εξάντλησης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εμπνεόμενος αέρας συλλέγεται και αναλύεται από ειδικές συσκευές που ονομάζονται αναλυτές αερίων.

Με την εργοσπιρομέτρηση μπορούμε να εντοπίσουμε  περιοριστικούς παράγοντες της ικανότητας απόδοσης του οργανισμού αλλά και να σχεδιάσουμε τα κατάλληλα προγράμματα άσκησης για την εξάλειψη των αδυναμιών και την μεγιστοποίηση της απόδοσης.

 

Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κόπωσης (ΚΑΔΚ)

Η δοκιμασία κόπωσης είναι δοκιμασία που οδηγεί στην εκτέλεση έργου που αυξάνει προοδευτικά με ένα ρυθμό, ώστε η διαδικασία να διαρκέσει 10-15 λεπτά. Η απόδοση του μυϊκού έργου απαιτεί την ανταπόκριση του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος στην αύξηση του ρυθμού μεταβολισμού. Οι απαιτήσεις των κυττάρων σε οξυγόνο ικανοποιούνται μόνο εφόσον οι φυσιολογικοί μηχανισμοί που συνδέουν την ανταλλαγή αερίων μεταξύ των μυϊκών κυττάρων και του εξωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα λειτουργούν και αλληλοεπιδρούν ικανοποιητικά. Επομένως η ΚΑΔΚ μελετά την απόκριση στην άσκηση όλης της αλυσίδας: του αναπνευστικού συστήματος, του καρδιαγγειακού, του αιμοποιητικού, της μικροκυκλοφορίας και του μυοσκελετικού συστήματος. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστεί η δυσλειτουργία του αντίστοιχου οργάνου.

 

Το Τμήμα συνεργάζεται με το Καρδιολογικό, Πνευμονολογικό, Ενδοκρινολογικό Ιατρείο και το βιοχημικό εργαστήριο της Κλινικής ΡΕΑ, παρακολουθείται η πορεία αποκατάστασης ασθενών με μετρήσιμους δείκτες επιλεγμένων φυσιολογικών χαρακτηριστικών κατά τακτά χρονικά διαστήματα, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ασφαλείς υπηρεσίες.

(μόνο κατόπιν ραντεβού)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: