ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Καρδιολογικό Τμήμα - ΡΕΑ Μαιευτήριο

Στον 1ο όροφο της κλινικής  ΡΕΑ  λειτουργεί το Καρδιολογικό Τμήμα, που εξυπηρετεί κυρίως σε θέματα προεγχειρητικού ελέγχου.

Κάθε προγραμματισμένο ή έκτακτο χειρουργικό, γυναικολογικό ή μαιευτικό περιστατικό της Κλινικής ΡΕΑ περνάει από το τμήμα για πλήρη καρδιολογικό έλεγχο.

Το τμήμα εξυπηρετείται από δύο (2) ιατρεία για γρήγορο και ενδελεχή έλεγχο και το καρδιολογικό εργαστήριο, όπου διενεργούνται ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση και λήψη ιστορικού του ασθενούς.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για άμεση εκτέλεση triplex καρδιάς, δοκιμασίας κοπώσεως, τοποθέτησης holter ρυθμού και holter πιέσεως.

Για τα παραπάνω, το τμήμα είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα, όπως τον υπερηχοκαρδιογράφο TOSHIBA aplioMX και τη δοκιμασία κοπώσεως GE Cardiosoft V6.61.

Τέλος, δύναται να εξυπηρετήσει και εξωτερικούς ασθενείς για καρδιολογικά θέματα και να εκτελέσει εργαστηριακές εξετάσεις (triplex καρδιάς, holter ρυθμού, holter πιέσεως και δοκιμασία κοπώσεως).

 

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
08:00 - 14:00
Σάββατο:
08:00 - 14:00
(μόνο κατόπιν ραντεβού)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: