ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οικονομικές Ανακοινώσεις

Οικονομικές Ανακοινώσεις

31-07-2017 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31.12.2016 31-12-2016 | ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία

31-12-2019 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 31.12.2019 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γενικές συνελεύσεις

Γενικές συνελεύσεις

19-08-2020| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 05-08-2020| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  29-07-2019 |[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ