Επισκεπτήριο

Το επισκεπτήριο στην Κλινική ΡΕΑ πραγματοποιείται καθημερινά 11:00 - 13:00 & 18:00 -21:00.

Στα μονόκλινα δωμάτια δεν υπάρχει περιορισμός επισκεπτηρίου.

Κατά τη διάρκεια του θηλασμού δεν επιτρέπεται η παραμονή των επισκεπτών εντός των θαλάμων νοσηλείας.

Για την προστασία των νεογνών, τα παιδιά κάτω των 12 ετών, παρακαλούνται να μην εισέρχονται στους ορόφους και στους θαλάμους νοσηλείας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.pdf
newmenu


ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. KΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ:210 9495000, Φαξ: 210 9495999 - E-mail: info@reamaternity.gr