3η Εβδομάδα Κύησης (15η έως 21η Ημέρα)

Τι συμβαίνει σε εσάς;

Τα σπερματοζωάρια ταξιδεύουν προς τις σάλπιγγες. Εκατομμύρια σπερματοζωάρια πολιορκούν το ωάριο. Ένα από αυτά πέτυχε το σκοπό του! Η γονιμοποίηση έγινε! Δημιουργείται από το ωάριο και το σπερματοζωάριο ένα κοινό κύτταρο, ο Ζυγωτής. Ο Ζυγωτής πολλαπλασιάζεται και τα κύτταρα γίνονται 2, 4, 8, 16, δημιουργώντας τη βλαστοκύστη. Η βλαστοκύστη φθάνει από τις σάλπιγγες στη μήτρα. Η βλαστοκύστη έρχεται σε επαφή με το ενδομήτριο.

Τι συμβαίνει στο μωρό σας;

Τη στιγμή της σύλληψης καθορίζεται το φύλο του μωρού σας χάρη στα χρωμοσώματα Χ και Ψ που βρίσκονται στο σπέρμα του πατέρα.