ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ COVID-19 | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Η Κλινική ΡΕΑ, έχοντας δημιουργήσει ειδικό Τμήμα Ελέγχου COVID-19 πραγματοποιεί όλες τις εξετάσεις ανίχνευσης του ιού:

Ανίχνευση Αντιγόνου SARS-COV-2   10€

Μοριακή Ανίχνευση COVID-19 (PCR) : 47€/ το άτομο

Μοριακή Ανίχνευση Ιού SARS-CΟV-2(COVID19) με αυτοματοποιημένο αναλυτή ταχείας ανίχνευσης – RT PCR : 90€/το άτομο  & 150€/ το ζευγάρι

Ανίχνευση Αντισωμάτων COVID-19  IgG/IgM:  35€

Ανίχνευση Αντισωμάτων COVID-19 IgG: 20€