ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ COVID-19 | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Η Κλινική ΡΕΑ, έχοντας δημιουργήσει ειδικό Τμήμα Ελέγχου COVID-19 πραγματοποιεί όλες τις εξετάσεις ανίχνευσης του ιού:

Ανίχνευση Αντιγόνου SARS-COV-2   20€

Μοριακή Ανίχνευση COVID-19 (PCR) : 60€/ το άτομο

Μοριακή Ανίχνευση Ιού SARS-CΟV-2(COVID19) με αυτοματοποιημένο αναλυτή ταχείας ανίχνευσης – RT PCR : 90€/το άτομο  & 150€/ το ζευγάρι

IgG/IgM  Αντισώματα COVID-19: 35€

Τεστ για IgG/IgM COVID-19 : 30€    

Ανίχνευση Αντισωμάτων COVID Ig-G: 20€