ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ: "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ vs. ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"

Με επιτυχία διεξάχθηκε την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017, η Επιστημονική Διάλεξη με θέμα:

 

"Χειρουργική αντιμετώπιση παχύσαρκων γυναικών με καρκίνο ενδομητρίου. Λαπαροσκοπική vs. Λαπαροτομική προσέγγιση". 

 

Ομιλητές της διάλεξης ήταν οι κ.κ.: Ν. Ακρίβος, RCOG/ESGO Γυναικολόγος Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και Γ. Βοργιάς, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Δ/ντής Ε.Σ.Υ Γυναικολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Μεταξά. Πρόεδρος της ομιλίας ήταν ο κ. Σ. Φωτόπουλος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής ΡΕΑ.

 

Επιστημονική Διάλεξη ΡΕΑ - Ν. Ακρίβος RCOG/ESGO Γυναικολόγος Ογκολόγος &  Σ. Φωτόπουλος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής ΡΕΑ

Ν. Ακρίβος RCOG/ESGO Γυναικολόγος Ογκολόγος,                                    Σ. Φωτόπουλος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Επιστημονική Διάλεξη - Χειρουργική Αντιμετώπιση Παχύσαρκων Γυναικών με Καρκίνο Ενδομητρίου.

Γ. Βοργιάς, Μαιευτήρας Γυναικολόγος,
Δ/ντής Ε.Σ.Υ Γυναικολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Μεταξά