ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ: "ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGS) ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΩΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ"

H Κλινική ΡΕΑ και το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας «KARYO» διοργάνωσαν Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα τον προγεννητικό έλεγχο VERIFI/VERIFY PLUS και τον έλεγχο για κληρονομούμενο καρκίνο Color & τίτλο: «Νέοι δρόμοι στην κλινική διάγνωση. Αλληλούχιση νέας γενιάς (NGS) ως τον κληρονομούμενο καρκίνο».

Η Επιστημονική Διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, στην αίθουσα «Δημήτριος Χασιάκος» (7ος όροφος Κλινικής ΡΕΑ).

Εισηγητής ήταν ο κ. Σωτήριος Μπότσιος, Μοριακός Βιολόγος Mres PhD, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ. Πρόεδρος της διάλεξης ήταν ο κ. Γεώργιος Κρεατσάς, Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Κλινικής ΡΕΑ.