ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ "ΠΑΙΔΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ - ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟ"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Μάϊου 2024ώρα 12:00, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: 

"Παιδογυναικολογική εκτίμηση από Παιδίατρο - Νεογνολόγο"

στην Κλινική ΡΕΑ, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ομιλητής: Ανατολίτου Φανή, Παιδίατρος - Νεογνολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Α’ ΜΕΝΝ Νοσοκομείου Παίδων, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, Διευθύντρια Συντονίστρια Παιδιάτρων Κλινικής ΡΕΑ.

Προεδρείο: Κούτσος Παναγιώτης, Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Διευθυντής Συντονιστής, Παιδιάτρων Κλινικής ΡΕΑ, Βλασσοπούλου Ελένη, Παιδίατρος, Συνεργάτης Κλινικής ΡΕΑ.