ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 16-3 "ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ"

Κλινική ΡΕΑ και η εταιρία Roche Diagnostics διοργάνωσαν με επιτυχία Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο: «Εξελίξεις στη Δευτερογενή Πρόληψη Καρκίνου τραχήλου της μήτρας».

Εισηγήτρια ήταν η κα. Σοφία Μάσιου, Product Manager Molecular Diagnostics, Roche Diagnostics (Hellas) Α.Ε.

Πρόεδροι της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γεώργιος Κρεατσάς, Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Κλινικής ΡΕΑ & ο κ. Παναγιώτης Αποστολακόπουλος, Βιοπαθολόγος, Διευθυντής Κεντρικών Εργαστηρίων Κλινικής ΡΕΑ.