Η Ασφαλέστερη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών της Χώρας και μια από τις Ασφαλέστερες του Κόσμου

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) της Κλινικής ΡΕΑ στην πρώτη δεκαετία λειτουργίας της παρουσιάζει μέσο ποσοστό επιβίωσης 99,63%, στα νεογνά που έλαβαν τη φροντίδα της (συμπεριλαμβανομένων των νεογνών από την 22η εβδομάδα κύησης), με αποτέλεσμα η γενική νεογνική επιβίωση στην Κλινική ΡΕΑ να φτάνει το 99,91%, που είναι το υψηλότερο στην Ελλάδα και ένα από τα υψηλότερα σε όλο τον κόσμο.

Η ΜΕΝΝ της Κλινικής ΡΕΑ είναι εξοπλισμένη με τον πλέον σύγχρονο και καινοτόμο  ιατρικό εξοπλισμό,  στελεχωμένη με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και λειτουργεί σε ένα σύγχρονο και ποιοτικό περιβάλλον νοσηλείας. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την εφαρμογή των τελευταίων πρωτοκόλλων περιγεννητικής ιατρικής φροντίδας έχουν ως αποτέλεσμα δείκτες εξαιρετικά χαμηλής νεογνικής θνησιμότητας και υψηλού ποσοστού επιβίωσης ξεπερνώντας ακόμα και τα ποσοστά χωρών που βρίσκονται πρώτες στη σχετική λίστα του Οργανισμού Παγκόσμιας Υγείας (WHO).

Συγκεκριμένα, στην δεκαετή λειτουργία της, στην Κλινική ΡΕΑ γεννήθηκαν 64.653 νεογνά από τα οποία νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΝΝ συνολικά 13.804 πρόωρα και τελειόμηνα πάσχοντα νεογνά, με το ποσοστό νεογνικής θνησιμότητας να είναι μόλις 0,78‰ τοις χιλίοις στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία νεογνών από την 22η εβδομάδα κύησης καθόλη την διάρκεια της 10ετίας.

Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από αυτό που κατέχει, για την ίδια περίοδο, η πρώτη χώρα της λίστας, που έχει δημοσιεύσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), η Ιαπωνία, η οποία παρουσιάζει ποσοστό 0,93‰ (συνυπολογίζοντας τα ποσοστά δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και σαφώς πολύ μικρότερο από το ποσοστό νεογνικής θνησιμότητας στην Ελλάδα (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) για την ίδια περίοδο, που κατά μέσο όρο είναι 2,47‰.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας που παρέχει η ΜΕΝΝ της ΡΕΑ είναι πως την τελευταία χρονιά το ποσοστό νεογνικής θνησιμότητας ήταν μόλις 0,35‰ τοις χιλίοις και τα ποσοστά επιβίωσης νοσηλευθέντων και γεννηθέντων νεογνών, έφτασαν το επίπεδο ρεκόρ του 99,83% και 99,97% αντίστοιχα.

Εξίσου πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η ιδιαίτερα χαμηλή Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) ανά περιστατικό στην ΜΕΝΝ της ΡΕΑ που την τελευταία τριετία είναι μόλις 6,26 ημέρες. Η χαμηλή ΜΔΝ και οι σχεδόν μηδαμινές λοιμώξεις μειώνουν στο ελάχιστο το κόστος νοσηλείας στην ΜΕΝΝ (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) αλλά και την ψυχολογική επιβάρυνση των γονέων.

Η Διοίκηση της Κλινικής ΡΕΑ, η Διευθύντρια και τα Στελέχη της ΜΕΝΝ υπόσχονται να συνεχίσουν να παρέχουν Αληθινή Φροντίδα στους μικρούς μαχητές ώστε να κερδίζουν πάντα την πιο σημαντική μάχη της ζωής τους.