Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η Κλινική ΡΕΑ αποτελεί Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης σε Ελλάδα & Κύπρο για σκληροθεραπεία. Τα σεμινάρια πραγματοποιεί ο επίσημος εκπαιδευτής κ. Σιαφάκας Αθανάσιος, Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος, Συνεργάτης Κλινικής ΡΕΑ.

Τα φροντιστηριακά σεμινάρια περιλαμβάνουν:

  • Θεωρητική εκπαίδευση, στη  διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.
  • Βασικές αρχές σκληροθεραπείας
  • Ανεπιθύμητες ενέργειες και επιπλοκές (διάγνωση, αναγνώριση, τρόποι αποφυγής - πρόληψης και μέθοδοι αντιμετώπισης)
  • Πρακτική εκπαίδευση σε πρόπλασμα και  στην παρασκευή σκληρυντικού αφρού
  • Επίδειξη σκληροθεραπείας από τον εκπαιδευτή σε ασθενή 

 

Οι συμμετέχοντες είναι Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων όπως Αγγειοχειρουργοί, Γενικοί Χειρουργοί, Γενικοί Ιατροί, Πλαστικοί Χειρουργοί και Δερματολόγοι.