ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ

Ενημερωθείτε για τον Ανιχνευτικό Έλεγχο Κυστικής Ίνωσης από τα Κεντρικά Εργαστήρια της Κλινικής ΡΕΑ, τηλ. 2109495071-2.