ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αντιμετώπιση Υπογονιμότητας - Κλινική ΡΕΑ

Σπερματέγχυση & Ωοθυλακιορρηξία

Η σπερματέγχυση και η ωοθυλακιορρηξία αποτελούν τις πιο απλές θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τις οποίες συστήνει ο εξειδικευμένος ιατρός, εφόσον δεν αποκλείονται από τη διερεύνηση και της διάγνωση της υπογονιμότητας στο ζευγάρι. Σε περιπτώσεις όπου η υπογονιμότητα προκύπτει από σοβαρά αίτια, το ζευγάρι κατευθύνεται προς άλλες  μεθόδους και πλέον μιλάμε για εξωσωματική γονιμοποίηση. 

 

Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας 

Περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμάκων και πραγματοποιείται υπερηχογραφικός έλεγχος της ανάπτυξης των ωοθυλακίων. Όταν τα ωοθυλάκια φτάσουν στο επιθυμητό μέγεθος, προγραμματίζεται η επαφή με το σύντροφο.

Ενδομήτριος σπερματέγχυση 

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων της γυναίκας και την επεξεργασία του σπέρματος στο εργαστήριο,  όπου γίνεται διαχωρισμός των δυνατότερων σπερματοζωαρίων από τα ασθενώς κινούμενα ή ακίνητα, ώστε να γίνει η σπερματέγχυση του καλύτερου υλικού, στην καλύτερη χρονική στιγμή.

Κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση (φυσικός ή διεγερμένος κύκλος)

Κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η απλούστερη μέθοδος εξωσωματικής, όπου τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια καλλιεργούνται σε κατάλληλο υλικό και μετά από 14 έως 20 ώρες ελέγχεται η γονιμοποίηση των ωαρίων. Αν και ήταν η πρώτη μέθοδος που εφαρμόστηκε, εξακολουθεί να συστήνεται με καλά αποτελέσματα, κυρίως σε περιπτώσεις ήπιου ανδρικού παράγοντα.

Μικρογονιμοποίηση (ICSI & IMSI)

Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε περιπτώσεις όπου το σπέρμα έχει μειωμένη ικανότητα γονιμοποίησης, ή και σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας, όπου λαμβάνονται σπερματοζωάρια απευθείας από τον ορχικό ιστό. Η μικρογονιμοποίηση (ICSI) περιλαμβάνει την κατευθυνόμενη γονιμοποίηση ενός σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο με τη χρήση ειδικής  ένεσης και με τη βοήθεια μικροσκόπησης υψηλής ανάλυσης (τεχνική IMSI), που επιτρέπει τη βέλτιστη επιλογή σπερματοζωαρίων, με ικανότητα γονιμοποίησης. 

Embryo Time – Lapse

Στον τομέα της καλλιέργειας των εμβρύων, εφαρμόζεται η τεχνική της Time Lapse παρακολούθησης μέσω συστήματος κάμερας-μικροσκοπίου, που βρίσκεται μέσα στους επωαστές. Με αυτό τον τρόπο γίνεται η παρακολούθηση των εμβρύων κατά συνεχή τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας, από την γονιμοποίηση έως και την εμβρυομεταφορά. Έτσι επιτυγχάνεται από τη μια μεριά η αδιατάρακτη ανάπτυξη των εμβρύων, αφού αυτά δε βγαίνουν καθόλου από των επωαστή μέχρι να μεταφερθούν στην μήτρα, ενώ από την άλλη η συνεχής παρακολούθηση μας δίνει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών για τη δυναμική της ανάπτυξης του κάθε εμβρύου, επιτρέποντας έτσι την βέλτιστη επιλογή κατά την εμβρυομεταφορά.

Υποβοηθούμενη εκκόλαψη

Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη αφορά στην λέπτυνση της διάφανης ζώνης, ενός λεπτού περιβλήματος που περιβάλλει το έμβρυο κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής του. Στόχος είναι να υποβοηθηθεί το έμβρυο κατά τη διαδικασία της εκκόλαψης, όπου η διάφανη ζώνη διαρρηγνύεται, ώστε να μπορέσει το έμβρυο να προσκολληθεί στο ενδομήτριο.  Η διαδικασία αυτή προηγείται της εμβρυομεταφοράς. 

Σε περίπτωση που μετά την εμβρυομεταφορά απομένουν πλεονάζοντα έμβρυα καλής ποιότητας, είτε σε περίπτωση που για διάφορους λόγους δε μπορεί να πραγματοποιηθεί η εμβρυομεταφορά, υπάρχει η δυνατότητα κρυοσυντήρησης των εμβρύων.

Ψυχολογική Υποστήριξη ζευγαριών

Τα ζευγάρια με προβλήματα γονιμότητας, όσο και τα ζευγάρια που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ψυχολογική κατάσταση, κατά τη διάρκεια της δύσκολης και μακροχρόνιας σε κάποιες περιπτώσεις, προσπάθειας απόκτησης ενός παιδιού. 

Το ζευγάρι δοκιμάζεται συναισθηματικά σε όλα τα στάδια. Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που θα ζήσουν είναι η ανακοίνωση της διάγνωσης. Για τη μεταξύ τους σχέση έχει μεγάλη βαρύτητα το ποιος από τους δύο αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας. 

Η Ψυχολογική υποστήριξη που παρέχεται στη Μονάδα Γονιμότητας της ΡΕΑ στοχεύει να διατηρήσει την καλή  σχέση μεταξύ του ζευγαριού, δυνατοί και ενωμένοι, ο άνδρας με τη γυναίκα να νιώθουν ότι έχουν έλεγχο σε όλο αυτό που τους συμβαίνει και να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε εξέλιξη.