Κατά την εισαγωγή σας στο μαιευτήριο απευθυνθείτε στο Γραφείο Κίνησης για μία σύντομη καταχώρηση στοιχείων σας όπως:

• Το είδος του τοκετού (φυσιολογικό ή καισαρική)

• Το όνομα του Ιατρού

• Το επώνυμο του συζύγου (εφόσον υπάρχει γάμος), αλλιώς το δικό σας επώνυμο (ανύπαντρη). Για κάθε άλλη περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες όπως ορίζονται από τη νομοθεσία

• Το είδος ασφάλισης (εάν υπάρχει ΕΟΠΥΥ ή Ιδιωτική Ασφάλιση)

• Τη θέση νοσηλείας

• Επιθυμία Rooming in

Με τον ισχύοντα Νόμο, για οποιαδήποτε εισαγωγή στο νοσοκομείο μας απαιτείται μοριακό τεστ εντός 24ώρου, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο εξειδικευμένο Τμήμα COVID της ΡΕΑ, είτε σε άλλο αντίστοιχο Κέντρο.

 

Απαραίτητα Έγγραφα για τη Διαδικασία Εισαγωγής

• Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

• Βιβλιάριο ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου (αν γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ)

• Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMKA) καθώς και το ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που είσαστε προστατευόμενο μέλος

• Ιατρικό Σημείωμα από το θεράποντα ιατρό (εφόσον υπάρχει)

• Ληξιαρχική πράξη γάμου ή σύμφωνο συμβίωσης (τελευταίου εξαμήνου)

 

Διαδικασία Εισαγωγής

Αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία σας και δηλωθεί η θέση νοσηλείας συνοδεύεστε στην αίθουσα προετοιμασίας επιτόκων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη διαδικασία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οδηγείστε στην Αίθουσα τοκετών όπου μπορεί να παρευρεθεί μόνον ο σύζυγός σας (μόνο στην περίπτωση του φυσιολογικού τοκετού).

Όταν ολοκληρωθεί ο τοκετός παραμένετε στους χώρους ανάνηψης και το νεογνό σας εξετάζεται από τον παιδίατρο της Κλινικής στο χώρο Σταθεροποίησης Νεογνών. Στους χώρους αυτούς παραμένετε τόσο εσείς όσο και το μωρό σας τουλάχιστον δύο ώρες για παρακολούθηση.

Στη συνέχεια μεταφέρεστε στο δωμάτιο νοσηλείας σας, εφόσον το επιτρέψει ο ιατρός σας. Το νεογνό σας μεταφέρεται στο θάλαμο Νεογνών του ορόφου νοσηλείας σας ή στο δωμάτιο σας εάν εσείς το επιθυμείτε, εφόσον φυσικά δεν απαιτείται ιατρική παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.