ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΡΕΑ

Η Κλινική ΡΕΑ πρωτοπορεί για μία ακόμα φορά στον τομέα των προηγμένων ιατρικών τεχνολογιών αναβαθμίζοντας τα χειρουργεία της με τεχνολογίες, Τρισδιάστατης (3D) Όρασης σταθερού οπτικού πεδίου (χωρίς απώλεια του ορίζοντα) και απεικόνισης Yψηλής Ανάλυσης (4Κ) κατέχοντας έτσι τα πιο σύγχρονα λαπαροσκοπικά χειρουργεία της χώρας και από τα πλέον σύγχρονα παγκοσμίως.

Η Τρισδιάστατη (3D) Όραση κατά την λαπαροσκόπηση λύνει το πρόβλημα της προβολής του τρισδιάστατου χειρουργικού πεδίου σε οθόνη δύο διαστάσεων το οποίο προκαλεί αναγκαστικά μείωση της αίσθησης του βάθους. Με την τρισδιάστατη (3D) λαπαροσκόπηση, αυξάνεται σημαντικά η ακρίβεια των επεμβάσεων, μειώνεται ο χρόνος διάρκειάς τους όπως και ο αριθμός των επιπλοκών κάτι που έχει αποδειχθεί εκτενώς βιβλιογραφικά.

Επιπλέον, η τρισδιάστατη όραση αποτελούσε μέχρι πρότινος το βασικό πλεονέκτημα της πολυδάπανης και δύσχρηστης ρομποτικής χειρουργικής το οποίο πλέον εξαλείφεται καθώς η όραση που έχουν οι χειρουργοί στην 3D Λαπαροσκόπηση είναι εφάμιλλη με αυτή της ρομποτική χειρουργικής. Οι ασθενείς λαμβάνουν υψηλές ιατρικές υπηρεσίες χωρίς το υπέρογκο κόστος της ρομποτικής χειρουργικής που για τους περισσότερους είναι απαγορευτικό.

Η Κλινική ΡEA γίνεται έτσι η πρώτη ιδιωτική Γυναικολογική Κλινική της χώρας που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία 3D Λαπαροσκόπησης σταθερού οπτικού πεδίου, προσφέροντας στους χειρουργούς και τελικά στους ασθενείς της από σήμερα τη νέα πραγματικότητα.

Υπενθυμίζεται πως η Κλινική ΡΕΑ ήταν η πρώτη ιδιωτική Γυναικολογική Κλινική της χώρας που εγκατέστησε στα χειρουργεία της, σύστημα καθοδηγούμενης από φθορισμό χειρουργικής (FGS) υβριδικής απεικόνισης με τεχνολογία NIR/ICG. Η εν λόγω τεχνολογία μεγιστοποιεί την ακρίβεια της ανίχνευσης των περιοχών ενδιαφέροντος αλλά και της ενδοεγχειρητικής λήψης αποφάσεων σε πληθώρα εφαρμογών (Ανίχνευση φρουρού λεμφαδένα καρκίνου ενδομητρίου - SLN, Χολοκυστεκτομή, Καρκίνος παχέος εντέρου, Καρκίνος του στομάχου,  Ηπατεκτομή κ.α.)

Αν και δεν έχουν περάσει δέκα χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας της, η Κλινική ΡΕΑ επενδύει συνεχώς στην αναβάθμιση του ιατρικού της εξοπλισμού δίνοντας στους συνεργάτες ιατρούς της, τις πλέον προηγμένες ιατρικές τεχνολογίες προκειμένου και εκείνοι με τη σειρά τους να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς τους.