Βουβωνοκήλη: Αντιμετώπιση

Γράφει ο Ιωάννης Ζουριδάκης,  MD, MSc, Γενικός Χειρουργός – Λαπαροσκόπος, Συνεργάτης Κλινικής ΡΕΑ

 

Τι είναι η βουβωνοκήλη και που οφείλεται;

Η βουβωνοκήλη, είναι μια διόγκωση της μηροβουβωνικής περιοχής, η οποία οφείλεται στη προβολή και διέλευση ενδοκοιλιακού λιπώδους ιστού ή εντέρου, δια του βουβωνικού καναλιού, μέσω του οποίου φυσιολογικά, διέρχονται τα σπερματικά αγγεία στους άνδρες και ο στρογγύλος σύνδεσμος της μήτρας στις γυναίκες. Όταν η διόγκωση είναι μεγάλη, εισέρχεται μέσα στο όσχεο και τότε ονομάζεται οσχεοκήλη ή οσχεοβουβωνοκήλη.

 

Πότε μια βουβωνοκήλη χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης;

Η θεραπεία της βουβωνοκήλης ή της οσχεοκήλης, είναι πάντοτε χειρουργική και μπορεί να γίνει είτε με την ανοικτή, είτε με την λαπαροσκοπική μέθοδο. Και στις δύο περιπτώσεις τοποθετείται πάντοτε, ειδικό πλέγμα βουβωνοκήλης.

Όταν η βουβωνοκήλη εξέρχεται από ένα μικρό στόμιο (έσω στόμιο του βουβωνικού καναλιού), τότε ονομάζεται λοξή βουβωνοκήλη, ενώ όταν εξέρχεται από όλο το οπίσθιο τοίχωμα του καναλιού, ονομάζεται ευθεία βουβωνοκήλη.

Η λοξή μπορεί να παρουσιάσει οξύ πόνο με διόγκωση και τότε μιλάμε για περίσφιξη της κήλης. Αυτό σημαίνει επείγουσα κατάσταση και χρειάζεται άμεση χειρουργική αντιμετώπιση εντός οχταώρου,  προκειμένου να μη γίνει νέκρωση του περιεχομένου που περισφίγγεται.

Αντιθέτως, η ευθεία βουβωνοκήλη δεν περισφίγγεται . Αυτό όμως μπορεί να συμβεί σπάνια και σε πολύ μεγάλες βουβωνοκήλες, όπου στραγγαλίζεται το περιεχόμενό τους στο δακτύλιο, λόγω μεγέθους.

Ποια χειρουργική μέθοδος είναι η καλύτερη για την αντιμετώπιση της Βουβωνοκήλης;

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι τόσο ανοικτής χειρουργικής, όσο και λαπαροσκοπικής (διακοιλιακή προπεριτοναϊκή αποκατάσταση, ολική εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση). Η σύγχρονη απάντηση για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης είναι η χειρουργική αποκατάσταση με διπλό πλέγμα (ONSTEP με Διπλό Πλέγμα), PHS (μη απορροφήσιμο υλικό) ή VHS (ημιαπορροφήσιμο υλικό), με ανοικτή μέθοδο και με τοπική και μέθη ή επισκληρίδιο αναισθησία, δηλαδή χωρίς γενική αναισθησία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Καταρχήν, η κατασκευή του πλέγματος είναι τέτοια, που επιτρέπει να τοποθετείται η μία επιφάνεια εντός της κοιλάς και η άλλη εκτός, αγκαλιάζοντας το κοιλιακό τοίχωμα. Μετά την τοποθέτησή του, όσο αυξάνει η πίεση μέσα στη κοιλιά, τόσο κολάει περισσότερο στο κοιλικό τοίχωμα και επομένως έχει ελάχιστες έως καθόλου πιθανότητες υποτροπής.

Χρειάζονται μόνο 2-3 ράμματα για την καθήλωσή του με την “tension free” μέθοδο, άρα μετεγχειρητικά δεν υπάρχει τάση και ο πόνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Όσον αφορά την τομή, αυτή έχει μήκος περίπου 4-5 εκατοστά και αποκαθίσται με πλαστική ενδοδερμική ραφή, επομένως δεν υπάρχουν ράμματα.

Τέλος, συγκριτικά με άλλες μεθόδους, η χειρουργική αποκατάσταση με διπλό πλέγμα έχει μικρότερο χειρουργικό κόστος.

 

Πόση ώρα διαρκεί η επέμβαση και με ποιο είδος αναισθησίας γίνεται;

Η εγχείρηση διαρκεί περίπου 45 λεπτά και γίνεται χωρίς γενική αναισθησία, με τοπική  και μέθη ή επισκληρήδιο.

 

Πότε επιστρέφει ο ασθενής στην καθημερινότητά του;

Αναλόγως του μεγέθους της κήλης, ο ασθενής μπορεί να εξέλθει και το ίδιο βράδυ (ODC). Από εκεί κι έπειτα, μπορεί να επιστρέψει άμεσα στη καθημερινότητα. Πιο συγκεκριμένα, η επιστροφή στη φυσιολογική δραστηριότητα και απασχόληση του ασθενούς που απασχολείται σε δουλειά γραφείου, γίνεται σε μόλις 3 ημέρες.  Εάν απασχολείται σε εργασία μέτριας βαρύτητας, η ανάρρωσή του κυμαίνεται από 7 έως 10 ημέρες, ενώ σε  βαριά δουλειά ( π.χ. οικοδόμος), χρειάζεται να απέχει 1 μήνα περίπου.

 

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται λαπαροσκοπικά το χειρουργείο;

 Η λαπαροσκοπική τεχνική, είναι μία πολύ καλή τεχνική, αλλά είναι μεγαλύτερη επέμβαση και χρειάζεται οπωσδήποτε γενική αναισθησία. Απαιτείται η δημιουργία πνευμοπεριτόνεου, (να φουσκώσουμε δηλαδή τη κοιλιά με αέριο CO2), επομένως  ο ασθενής επιβαρύνεται περισσότερο, χωρίς ιδιαίτερο κλινικό όφελος. Σε αυτή την περίπτωση λαπαροσκοπικής επέμβασης, υπάρχουν περισσότερες πιθανές επιπλοκές (ύγρωμα), και μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπών.

Η λαπαροσκοπική τεχνική έχει ιδιαίτερη ένδειξη στη βουβωνοκήλη άμφω, καθώς και στο καλύτερο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα.