ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ογκολογικό Συμβούλιο – Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας

Ογκολογικό Συμβούλιο – Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας

Το Ογκολογικό Συμβούλιο παρέχει συμβουλευτική τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά σε όλους τους[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Χειρουργική Μαστού

Χειρουργική Μαστού

Η Κλινική ΡΕΑ διαθέτει εξειδικευμένους χειρουργούς μαστού που εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες τεχνικές[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γενική Χειρουργική

Γενική Χειρουργική

Στο Τμήμα της Γενικής Χειρουργικής της Κλινικής ΡΕΑ, οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται από Γενικούς[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πλαστική Αισθητική & Επανορθωτική Χειρουργική

Πλαστική Αισθητική & Επανορθωτική Χειρουργική

Στο Τμήμα Πλαστικής Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής της Κλινικής ΡΕΑ, πραγματοποιούνται όλες[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λειτουργική Ρινοπλαστική

Λειτουργική Ρινοπλαστική

Στο Τμήμα Λειτουργικής Ρινοπλαστικής της Κλινικής ΡΕΑ πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις στη[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ