ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ "ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ ΝΕΟΓΝΑ"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: 

"Αναπνευστική δυσχέρεια σε τελειόμηνα νεογνά"

στην Κλινική ΡΕΑ, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ομιλήτρια: Χαρίτου Αντωνία, Νεογνολόγος Παιδίατρος Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΝΝ Κλινικής ΡΕΑ, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής, Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας, Executive Committee Union of European Neonatal & Perinatal Society.

Προεδρείο: Τσιανάκα Ελένη, Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Συνεργάτης Κλινικής ΡΕΑ, Σαββούρας Οδυσσέας, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Συνεργάτης Κλινικής ΡΕΑ.