ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: 

"Διαχείριση ινομυωμάτων στην αναπαραγωγική ηλικία"

στην Κλινική ΡΕΑ, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ομιλητής: Μαθιόπουλος Δημήτριος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Συνεργάτης Λαπαροσκοπικού Τμήματος & Μονάδας Γονιμότητας ΡΕΑ, Μέλος ΔΣ Κλινικής ΡΕΑ.

 

Πρόεδρείο: Ρόζης Ιωάννης, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Συνεργάτης Κλινικής ΡΕΑ.