ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ "Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: 

"Η δύσκολη λαπαροσκοπική υστερεκτομή: Τρόποι και τεχνικές για μια ασφαλή επέμβαση"

στην Κλινική ΡΕΑ, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ομιλητής: Πρωτοπαπάς Αθανάσιος, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας & Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Μονάδας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Α΄ Μ/Γ Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης.

Προεδρείο: Μαθιόπουλος Δημήτριος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Συνεργάτης Λαπαροσκοπικού Τμήματος & Μονάδας Γονιμότητας ΡΕΑ, Μέλος ΔΣ Κλινικής ΡΕΑ, Χειράκης Εμμανουήλ, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Συνεργάτης& Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Κλινικής ΡΕΑ, Μέλος ΔΣ Κλινικής ΡΕΑ.