ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ & ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: 

"Ο ρόλος της εργομετρίας στην αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου & τη βελτίωση της απόδοσης"

στην Κλινική ΡΕΑ, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ομιλητής: Πούλος Στυλιανός, Εργοφυσιολόγος - Εργοθεραπευτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Εργομετρίας - Ανθρώπινης Απόδοσης & Μεταβολισμού Κλινικής ΡΕΑ

Προεδρείο: Αποστολακόπουλος Παναγιώτης, Βιοπαθολόγος, Διευθυντής Κεντρικών Εργαστηρίων Κλινικής ΡΕΑ, Ποθητάκης Γεώργιος, MD, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ορθοπαιδικού Τμήματος Κλινικής ΡΕΑ.