ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΣΤΗΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

Στην Α’ Κλινική Γυναικολογικής Ογκολογίας της ΡΕΑ, πραγματοποιούνται όλα τα χειρουργεία που αφορούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων Γυναικολογικής Ογκολογίας και εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνικές σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η αντιμετώπιση Καρκίνου του Ενδομητρίου (η συχνότερη κακοήθεια του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος) λαπαροσκοπικά, με αναγνώριση και αφαίρεση του “φρουρού λεμφαδένα” μέσω της ειδικής χρωστικής ICG (indocyanine green).

Τα οφέλη αυτής της πρωτοπόρας χειρουργικής τεχνικής είναι η μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση των λεμφαδενικών μεταστάσεων και η βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Ταυτόχρονα, προσφέρει μεγαλύτερη χειρουργική ασφάλεια, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, λιγότερες επιπλοκές, γρηγορότερη ανάρρωση, ταχύτερη επιστροφή στο σπίτι και την εργασία και μικρότερο κόστος νοσηλείας.

 

 

Εμμανουήλ Ε. Καλαμπόκας 

Διευθυντής Α’ Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας ΡΕΑ

Μαιευτήρ - Χειρουργός Γυναικολόγος 

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών PhD

Ειδικός στη Γυναικολογική Ογκολογία (RCOG)

Λαπαροσκόπηση, Κολποσκόπηση (BSCCP)