ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Το Τμήμα Ποιότητας & Διαχείρισης Παραπόνων της Κλινικής είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όλων των Τμημάτων καθώς και για την ορθή λειτουργία τους σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα με τα οποία είναι πιστοποιημένη η Κλινική.

Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για τη Διαχείριση τυχόν Παραπόνων ή Παρατηρήσεων των πελατών.  

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά:
09:00 – 17:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: