33 ΕΤΗΣΙΟ ESHRE (ΓΕΝΕΥΗ 2-5/7) : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΕΑ

Η Μονάδα Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της Κλινικής ΡΕΑ συμμετείχε στο 33ο ετήσιο Meeting της ESHRE στη Γενεύη (2-5/7), όπου παρουσίασε τη μοναδική ελληνική μελέτη πάνω σε θέματα εξωσωματκής γονιμοποίησης. Με μεγάλη επιτυχία η εμβρυολόγος Δ. Νικηφοράκη παρουσίασε τη μελέτη της Ερευνητικής ομάδας της IVF η οποία απαρτίζεται από τους: Δ. Νικηφοράκη, Ν. Μπίλλια, Σ. Μώρου, Δ. Τζεφεράκο, Δ. Παπαδόπουλο, Σ. Μαντζουράνη, με θέμα: “The reproductive outcome of donor ICSI cycles and embryo morphokinetic parameters are not compromised by high levels of sperm DNA fragmentation”. 
 
Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της μελέτης εδώ