ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Marketing

Τμήμα Marketing

Το Τμήμα Marketing της Κλινικής ΡΕΑ αναλαμβάνει όλα τα θέματα προβολής, προώθησης και Δημοσίων Σχέσεων της[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τμήμα Ποιότητας & Διαχείρισης Παραπόνων

Τμήμα Ποιότητας & Διαχείρισης Παραπόνων

Το Τμήμα Ποιότητας & Διαχείρισης Παραπόνων της Κλινικής είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση Ποιότητας των[...]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ