Ευρωπαϊκό Συνέδριο της UENPS (Union οf European Neonatal & Perinatal Societies) με θέμα: «Everyday Practical Challenges in Neonatology»

Η Κλινική ΡΕΑ έχει την τιμή να εκπροσωπηθεί στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της UENPS με θέμα «Everyday Practical Challenges in Neonatology», από την κα Χαρίτου Αντωνία, Παιδίατρο – Νεογνολόγο, Εντατικολόγο, Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΝΝ της Κλινικής ΡΕΑ.

Η κα Χαρίτου εκπροσωπεί επίσης την Ελληνική Εταιρία Περιγγενητικής Ιατρικής και την Ελληνική Νεογνολογική Εταιρία, μοναδική από την Ελλάδα, συμμετέχοντας ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του.