ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική νιώθουμε υπεύθυνοι προς την κοινωνία για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και δεσμευόμαστε να λειτουργήσουμε με ευαισθησία και σεβασμό προς τη γυναίκα, την οικογένεια και το περιβάλλον, ενσωματώνοντας κατάλληλες κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές δράσεις στη λειτουργία μας. 

 

 

Ακολουθώντας πιστά το Όραμα και τις Αξίες που μας διέπουν από την έναρξη της λειτουργίας μας, δραστηριοποιούμαστε με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο ακολουθώντας τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για να επιτύχουμε τα ανωτέρω δεσμευόμαστε για τα ακόλουθα: 

 1. Στελέχωση με υψηλού επιπέδου προσωπικό και συνεχή, εξειδικευμένη εκπαίδευσή του στις νέες επιστημονικές εξελίξεις. 
 2. Συνεχής παρακολούθηση επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο της υγείας. 
 3. Να λειτουργούμε με ευαισθησία και σεβασμό προς τους ασθενείς μας, τις οικογένειές τους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 4. Διαφάνεια και ακεραιότητα σε όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας μας ακολουθώντας αυστηρά τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας.
 5. Αποτελεσματική εφαρμογή και συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας. 
 6. Συνεργασία με έμπειρους και υψηλού κύρους ιατρούς, ώστε να δημιουργείται ένα οργανωμένο δίκτυο που εγγυάται την αξιοπιστία της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. 
 7. Να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο να διέπεται από αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες.
 8. Διαρκή κατάρτιση και εξέλιξη των εργαζομένων μας εντός του εργασιακού τους χώρου.
 9. Συνεχής καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών, συγγενών, συνοδών και των συνεργαζόμενων φορέων. 
 10. Διαρκής μέτρηση και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων δεικτών/ στόχων ποιότητας.
 11. Να περιορίζουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές μας και να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.
 12. Να διαχειριζόμαστε με σύνεση τους ενεργειακούς πόρους και να καθορίζουμε ενέργειες για τον περιορισμό της κατανάλωσής τους. 
 13. Να διαχειριζόμαστε τα παραγόμενα επικίνδυνα και μη απόβλητα με τρόπο ορθό και λειτουργικό, σκεπτόμενοι την προστασία του περιβάλλοντος και τις επόμενες γενιές. 
 14. Να ενισχύουμε την κοινωνία με στοχευμένες δράσεις προς κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.
 15. Να υλοποιούμε ενέργειες για την ευαισθητοποίηση του κοινού για πρόληψη σοβαρών ασθενειών ή άλλων νοσημάτων.
 16. Να προάγουμε μέσα από τις δράσεις μας τον εθελοντισμό, την κοινωνικά προσφορά καθώς και άλλα κοινωνικά μηνύματα. 

 

Οι παραπάνω δεσμεύσεις αφορούν όλη την Εταιρεία από τη Διοίκηση ως τον απλό εργαζόμενο και αποτελεί ευθύνη όλων μας η αποτελεσματική εφαρμογή τους σε όλες τις δραστηριότητες της.