ΟΡΑΜΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΞΙΕΣ

breastfeeding1

ΟΡΑΜΑ
Οραματιζόμαστε τη ΡΕΑ ως  το σημείο αναφοράς στη σύγχρονη μαιευτική-γυναικολογία, ως τον πυρήνα συγκέντρωσης των επιστημονικών εξελίξεων και  καινοτομιών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Να αποτελούμε την κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση των παρεχόμενων μαιευτικών και γυναικολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, διαθέτοντας το κορυφαίο ιατρικό δυναμικό και τον πλέον σύγχρονο ιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό της χώρας και τηρώντας απαρέγκλιτα και σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας, τον Ιπποκράτειο Όρκο.

 

 

 

ΑΞΙΕΣ

1. Υψηλή Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών 
Αντιλαμβανόμαστε και ικανοποιούμε στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες της νοσηλευόμενης μητέρας και γυναίκας, του επιστήμονα-ιατρού και όλων των συνεργατών. 

2. Προσήλωση στις Αρχές της Μαιευτικής & της Γυναικολογικής Ιατρικής 
Αναγνωρίζουμε τις αξίες και την αποστολή του επιστήμονα-ιατρού και τηρούμε απαρέγκλιτα τον Ιερό Όρκο του Ιπποκράτη. 

3. Αξία μας είναι ο Άνθρωπος 
Η νοσηλευόμενη μητέρα και γυναίκα έχει προτεραιότητα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας. 

4. Σεβασμός 
Αντιμετωπίζουμε όλους τους μετόχους και συνεργάτες με υψηλό επαγγελματισμό, αξιοπρέπεια και σεβασμό στις ανάγκες τους. 

5. Ακεραιότητα & Διαφάνεια 
Η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και η αυστηρή τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες σε κάθε τομέα της λειτουργίας μας. 

6. Καινοτομία και Πρόοδος 
Επιδιώκουμε και ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών σε κάθε δραστηριότητά μας. Για να προσφέρουμε στους ιατρούς μας κορυφαίες υποδομές παροχής ιατρικών υπηρεσιών και να εξασφαλίσουμε μια μοναδική εμπειρία φροντίδας και φιλοξενίας σε κάθε νοσηλευόμενη γυναίκα και μητέρα. 

7. Κοινωνική Ευθύνη 
Νιώθουμε υπεύθυνοι προς την κοινωνία για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και δεσμευόμαστε να λειτουργήσουμε με ευαισθησία και σεβασμό προς τη γυναίκα, την οικογένεια και το περιβάλλον, ενσωματώνοντας κατάλληλες κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές δράσεις στη λειτουργία μας.