Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία (Ultra - Fast Breast MRI)

Η Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία είναι η πλέον έγκυρη προληπτική απεικονιστική  εξέταση, που εξασφαλίζει πρώιμη διάγνωση χάρη στη μεγάλη ευαισθησία στην ανίχνευση καρκίνου σε αρχικό στάδιο.

Η Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία (Ultra Fast Breast MRI) είναι εντελώς ανώδυνη και σύντομη εξέταση, με διάρκεια μόλις 3 λεπτά.

Απευθύνεται  σε νέες γυναίκες  με πυκνούς μαστούς ή με ενθέματα και γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Η αξιοπιστία της μη ανεύρεσης καρκίνου είναι ιδιαίτερη υψηλή με αρνητική προγνωστική αξία 99,8%. Η Ultra – Fast Breast MRI είναι μεγαλύτερης ευαισθησίας συγκριτικά με την ψηφιακή μαστογραφία, ωστόσο δεν την αντικαθιστά,  αντιθέτως, μπορεί να γίνεται συνδυαστικά με τη μαστογραφία. Ο συνδυασμός της με Υπέρηχο Μαστού και Ψηφιακή Μαστογραφία διπλασιάζει την ανεύρεση καρκίνου και μειώνει τον αριθμό βιοψιών.

Το γρήγορο ΜRI, όπως δείχνουν οι έρευνες, πρόκειται να αποτελέσει τη βασική εξέταση (Standard Screening) ανίχνευσης καρκίνου του μαστού, ειδικά σε γυναίκες νεότερης ηλικίας.

Το κόστος της εξέτασης είναι χαμηλότερο σε σχέση με την κλασσική μαγνητική τομογραφία, και καλό είναι να πραγματοποιείται κατά τον ετήσιο μαστογραφικό έλεγχο, συνδυαστικά με την κλινική εξέταση από το θεράποντα ιατρό.

Η εξέταση πραγματοποιείται στην Κλινική ΡΕΑ σε Ανοικτό Μαγνητικό Τομογράφο, περιορίζοντας τη δυσανεξία της εξέτασης σε κλειστοφοβικούς χωρίς να επιβαρύνεται η εξεταζόμενη με ακτινοβολία.