ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΟ - ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εγκυμοσύνη και Εργασία

 

Οι περισσότερες γυναίκες μπορούν να συνεχίζουν να εργάζονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εφόσον φυσικά είναι υγιείς και ο εργασιακός τους χώρος ασφαλής. Εάν η εργασία της εγκύου όμως την εκθέτει σε επικίνδυνους παράγοντες όπως για παράδειγμα έκθεση σε υπερβολική θερμότητα ή επικίνδυνες χημικές ουσίες θα πρέπει να διακόψει την εργασία της, ώστε να προστατέψει τόσο την ίδια όσο και το μωρό της. 

 

Συμβουλές κατά την εργασία 

 

Όπως αναφέραμε η εργασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν είναι απαγορευτική αρκεί όμως να ακολουθούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες. 

•   Προσπαθήστε να κάνετε μικρά διαλλείματα κάθε δύο ώρες

•   Αναπαυτείτε όσο το δυνατόν περισσότερο 

•   Μη σηκώνετε βάρη 

•   Φορέστε άνετα ρούχα και χαμηλά παπούτσια

•   Πίνετε όσο περισσότερο νερό μπορείτε

•   Καταναλώνετε ισορροπημένα γεύματα ή υγιεινά σνακς 

•   Προσπαθήστε να μειώσετε το άγχος σας

•   Μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από τους συναδέλφους σας όταν το έχετε ανάγκη 

 

Άδεια Μητρότητας

 

Άδεια Μητρότητας αποκαλείται συνολικά η άδεια τοκετού και λοχείας και διαρκεί 119 ημέρες. Συγκεκριμένα 56 ημερολογιακές μέρες πριν από την υπολογιζόμενη ημερομηνία τοκετού (βάσει του τελευταίου σας υπερήχου) και 63 ημέρες μετά την ημερομηνία γέννησης. 

Για να σας δοθεί η άδεια τοκετού, θα πρέπει να προσκομίσετε το τελευταίο σας υπερηχογράφημα μαζί με βεβαίωση του γυναικολόγου σας σε γιατρό του ΙΚΑ - Τμήμα Μητέρας - Παιδιού  (όσες απασχολούνται στον ιδ. Τομέα) ο οποίος θα βεβαιώσει τις ημέρες αδείας που δικαιούστε και θα σας δώσει την επίσημη βεβαίωση που θα πρέπει να σφραγίσει και ο εργοδότης σας. Το ΙΚΑ επιδοτεί την άδεια τοκετού και λοχείας και ο εργοδότης αποπληρώνει τη διαφορά, εφόσον δεν έχει προηγηθεί ασθένεια μέσα στο τρέχον εργασιακό έτος. Έτσι, η έγκυος δεν έχει καμία μείωση εισοδήματος για τις ημέρες που απουσιάζει λόγω τοκετού και λοχείας. 

Κατά τη διάρκεια της Άδειας Μητρότητας, λαμβάνετε επίδομα μητρότητας υπό τους όρους που προβλέπει ο Νόμος περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Η προσαρμογή των συνθηκών εργασίας ή/και του χρόνου εργασίας, η μετακίνηση από νυκτερινή εργασία σε θέση εργασίας ημέρας και η αλλαγή θέσης εργασίας, που προβλέπονται εκ του νόμου, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται απώλεια των πάσης φύσεως αποδοχών ή άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση ή από τη σχέση εργασίας. 

 

Ειδική Άδεια Μητρότητας

 

Την Ειδική Άδεια Μητρότητας δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης εργασίας  κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας και να έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Η διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

 

Εγκυμοσύνη και Απόλυση 

 

Βάσει της νομοθεσίας ο εργοδότης σας δεν μπορεί να σας απολύσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και για διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό. Επίσης, δεν αποτελούν αιτίες απολύσεως τυχόν αναρρωτικές άδειες για επιπλοκές της εγκυμοσύνης. Και βεβαίως η μείωση της απόδοσής σας μετά την επιστροφή στην εργασία, δεν αποτελεί αιτία απολύσεως. Στην ουσία, αν κάποιος εργοδότης σας απολύσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή πριν τη συμπλήρωση ενός έτους από τον τοκετό, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία καθώς μία τέτοια απόλυση θεωρείται άκυρη. 

 

Άδεια θηλασμού

 

Η άδεια θηλασμού ξεκινάει από την ημέρα επιστροφής της μητέρας στην εργασία, δηλαδή με τη λήξη της άδειας λοχείας ή την επόμενη ημέρα του τοκετού, σε περίπτωση που δεν έχει κάνει χρήση της Άδειας Μητρότητας.

Οι νέες μητέρες δικαιούνται συνολικά 30 μήνες μετά από τον τοκετό να έρχονται στην εργασία τους μία ώρα αργότερα ή να αποχωρούν μία ώρα νωρίτερα. Εναλλακτικά, και εφόσον ο εργοδότης συμφωνεί, το ωράριο τους μπορεί να είναι μειωμένο κατά 2 ώρες για τους πρώτους 12 μήνες και κατά 1 ώρα για τους επόμενους 6 μήνες.